Privatlivspolitik

Sidst opdateret 15. oktober 2020

Denne privatlivspolitik indeholder information, som du har krav på, når Vesterålens Naturprodukter ApS (herefter ”Vesterålen”, ”vi”, eller ”os”) behandler dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som direkte eller indirekte kan henføres til dig.

Vi behandler hovedsageligt personoplysninger, fordi det er en nødvendig forudsætning for, at du kan købe produkter på vores hjemmeside. I nogle tilfælde vil vi også behandle personoplysninger i forbindelse med markedsføringsformål, eller for at overholde en retlig forpligtelse. Du kan læse mere om dette nedenfor, og du kan bruge indholdsfortegnelsen til at springe direkte til emner, du er interesseret i.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Vesterålen er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som beskrevet i denne politik. Dette betyder, at Vesterålen er ansvarlig for at sikre, at dine oplysninger behandles lovligt, og at dine rettigheder iagttages.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på:

Vesterålens Naturprodukter ApS
Telefon: 70 23 01 10
Adresse: Livjægergade 17B
DK-2100 København Ø
CVR: 31786126
E-mail: kundeservice@vnp.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger, som kan henføres til dig:

  • Navn

  • Adresse

  • E-mail

  • Telefonnummer

  • Oplysninger om købshistorik

  • Eventuelle kundeservicehenvendelser

Når du bruger vores hjemmeside, bruger vi også cookies til at indsamle oplysninger om din adfærd på hjemmesiden, herunder IP-adresser. Du kan læse mere om dette i vores cookie-politik nedenfor.

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger, og vad er vored behandlingsgrundlag?

Vesterålen behandler kun personoplysninger til bestemte formål. Vores behandling af oplysningerne har altid hjemmel i artikel 6 i databeskyttelsesforordningen (GDPR), som er vores behandlingsgrundlag. Nedenfor er en oversigt over vores formål og behandlingsgrundlag.

Formål

Personoplysninger

Behandlingsgrundlag

Kundeadministration: Vesterålen bruger personoplysninger til at tilbyde vores tjenester til dig, herunder identificere dig som kunde, kommunikere med dig og give dig relevante beskeder om vores tjenester. Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde de forpligtelser, vi har påtaget os ved aftaleindgåelsen med dig samt kundeadministration og fakturering.

Kontaktoplysninger, købsoplysninger samt oplysninger, som du afgiver til os, når du kommunikerer med os.

Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for aftaleindgåelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).

Analyse, udvikling og drift af hjemmesiden og vores tjenester: Vesterålen vil i enkelte tilfælde bruge personoplysninger til:

1) At foretage analyse og revision.

2) At identificere brugsmønstre ved brug af vores hjemmeside og analysere effektiviteten af ​​vores kommunikation.

3) At opdage, forhindre og afdække svindel samt inkludere (cyber) sikkerhedsovervågning og -forebyggelse.

4) At udvikle, øge, forbedre eller ændre vores produkter og tjenester.

5) For at kontrollere din mulighed for at få adgang til eller bruge bestemte produkter eller tjenester.

6) Bedre at kunne forstå, hvordan vores produkter og tjenester påvirker dig og dem, du holder af.

7) At drive og udvikle vores forretningsaktiviteter.

For eksempel kontaktoplysninger og oplysninger om, hvordan du interagerer med vores hjemmeside.

Vores legitime interesse i udvikling og drift af hjemmesiden samt identifikation af efterspørgsel efter nye produkter og tjenester (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Markedsføring : Vesterålen ønsker at give dig relevante oplysninger om nyheder og produkter i form af annoncer eller nyhedsbreve.

Kontaktoplysninger.

Dit samtykke, når dette er påkrævet efter gældende lovgivning. (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

I andre tilfælde vil markedsføringshenvendelser kunne sendes på baggrund af Vesterålens legitime interesse i at holde dig opdateret om nyheder, trender og produkter (GDPR art. 6, stik. 1, litra f).

Opfylde retlige forpligtelser: Vesterålen behandler i nogle tilfælde dine personoplysninger for at overholde retlige forpligtelser, fx opbevaringskrav i overensstemmelse med regnskabs- og bogføringslovgivningen.

For eksempel oplysninger om dit kundeforhold, herunder gennemførte betalinger.

Behandling er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse som påhviler Vesterålen (GDPR art. 6, stk. 1, litra c).

Håndhævelse af retskrav, omstruktureringer osv.: I det omfang det er nødvendigt, kan vi dele dine personoplysninger med tredjemand for at håndhæve vores købsvilkår for at beskytte vores rettigheder, ejendom, dig eller andre.

Derudover kan vi bruge eller overføre personoplysninger til tredjemand i forbindelse med ændringer i selskabsstrukturen, fusion, salg, joint venture, udførelse af opgaver, overførsel eller anden disposition af hele eller dele af vores virksomhed, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende processer).

Kontaktoplysninger og oplysninger om dit kundeforhold.

Vores legitime interesse i at forsvare eller håndhæve retlige krav.

Vores og tredjemands legitime interesse i at udføre salg, omstrukturering af virksomheden, herunder realisering af aktiver (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Hvis vi bruger dit samtykke som hjemmel til at behandle dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Det gør du enten ved at kontakte os eller – hvis samtykket vedrører tilmelding til vores nyhedsbrev – ved at følge instruktionerne, som er angivet i vores nyhedsbrev eller SMS. Tilbagekaldelse af samtykke berører ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Overførsel til tredjeparter

Vi kan dele personoplysninger med følgende tredjeparter:

  1. Andre selskaber i vores koncern til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

  1. Vores leverandører således, at de kan levere tjenester som fx webhosting, dataanalyse, informationsteknologi og relateret infrastrukturforsyning, kundeservice, levering af e-mailsystem, revision og andre tjenester. Deres databehandling og adgang til personoplysninger er reguleret i aftaler som fx pålægger tredjemand tavshedspligt.

  1. Andre virksomheder, som vi samarbejder med om specifikke produkter eller tjenester, fx betalingspartnere eller samarbejdspartnere i relation til produkter, som vi sammen udvikler og/eller markedsfører, eller eksterne telemarketingbureauer, der hjælper os med at kontakte kunder.

  1. Til de relevante myndigheder i det omfang, det er baseret på en retlig forpligtelse, der påhviler os.

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Afmeldelse af markedsføring

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, bedes du kontakte os som anført i afsnit 1, ellers kan du følge de relevante instruktioner, som fremgår af markedsføringsmaterialet. Du kan begrænse brugerdefinerede annoncer på tredjepartswebsteder ved at følge instruktionerne i vores cookiepolitik nedenfor.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, herunder efterspørge hvor personoplysningerne stammer fra, om omfanget og modtageren af ​​de opbevarede oplysninger og formålet med, at de opbevares.

Du har ret til at bede os om at korrigere, fuldstændiggøre, anonymisere og i nogle tilfælde slette dine personoplysninger. Hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at få oplysningerne rettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, og hvis vi har anmodet om samtykke til at behandle oplysninger om dig, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Der er nogle undtagelser til disse rettigheder. For eksempel kan vi i nogle tilfælde nægte dig adgang til personoplysninger, hvis adgang vil medføre, at du får adgang til en anden persons personoplysninger, eller hvis vi ikke retmæssigt kan videregive sådanne oplysninger. I nogle tilfælde kan vi opbevare oplysninger selv efter, at du har trukket dit samtykke tilbage, fx hvis en retlig forpligtelse kræver, at vi opbevarer oplysningerne. Du kan læse mere om dine rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/media/7582/registreredes-rettigheder.pdf .

Hvis du beder om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, kan det medføre, at nogle produkter og tjenester ikke længere vil være tilgængelige for dig. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os for yderligere oplysninger om, hvilke konsekvenser en begrænsning kan medføre for dit kundeforhold.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger, samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte os, som anført i punkt 1. Du har ret til at klage til den relevante tilsynsmyndighed (Datatilsynet i Danmark), hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er ulovlig.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller tilladt i lyset af det formål, hvortil de er blevet indsamlet og som beskrevet i denne privatlivspolitik. Kriterierne, der bruges til at bestemme vores opbevaringsperioder, inkluderer: (i) hvor længe vi har et løbende kundeforhold med dig; (ii) om vi er underlagt en retlig forpligtelse og (iii) om opbevaring er nødvendig for at forsvare os mod retlige krav.

Medmindre vi har retlige forpligtelser, der kræver andet, opbevarer vi oplysninger om dig som kunde, så længe der er et kundeforhold og i højst 3 år efter afslutningen af ​​kontraktforholdet.

Mindreårige

Vores hjemmeside og tjenester er ikke rettet mod personer under 18 år, og vi behandler som udgangspunkt ikke personoplysninger om mindreårige. Hvis du er under 18 år, har du behov for tilladelse fra dine forældre eller værge til at bruge hjemmesiden. Kontakt dine forældre eller værge, inden du bruger hjemmesiden.

Hvis du afgiver personoplysninger om personer under 18 år, betyder det, at du bekræfter, at du har myndighed til det, og at du kan påvise en sådan myndighed, hvis vi anmoder dig herom.

Opdateringer

Vi opdaterer denne privatlivspolitik regelmæssigt. Eventuelle ændringer vil være gældende, når vi offentliggør den reviderede privatlivspolitik på hjemmesiden. Privatlivspolitikken blev sidst opdateret i henhold til datoen "Sidst opdateret", som er vist ovenfor. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik, vil vi aktivt gøre dig opmærksom herpå.